Hellenic France Polsk Russian Slovak Español Belarus

Esti Dutch English Deutch Dansk Soumi Norska Svenska
 Salemfonden
Syfte och arbete

Salemfonden startades av enskilda individer med syfte att enbart arbete med det som benämns Salemmordet. Det var en brutal misshandel som slutade med ett kallblodigt mord på blott 17-åriga Daniel Wretström. Fonden arbetar helt enskilt utan att vara knutna till något parti, organisation eller dylikt.

Fondens arbete är att upprätthålla minnet av Daniel. Detta görs genom att arrangera en offentlig minnesstund i anknytning till Daniels dödsdag. Men fonden ämnar inte att lämna det vid det. Istället kommer vi aktivt arbeta för att föra fram minnet av Daniel och de tragiska omständigheterna kring mordet till en bredare publik. Detta kommer bland annat göras genom flygbladsutdelningar och likartade informationsmöjligheter.

Vi kommer även verka för att föra fram de bakomliggande skälen. Exempelvis det faktum att motivet till det svenskfientliga mordet går att finna i våra politikers och mediers handlande, att de genom sitt agerande provocerat fram ett samhälle där fosterländska känslor är något fult. Ett samhälle där etniska främlingar förgriper sig på svenskar med våra politikers goda minne, utan att lämpliga åtgärder tas.

Vår ambition är att göra vad vi kan för att förändra detta samhälle till ett samhälle där ett mord som detta ej sker igen. Det är vår plikt som svenskar, vår plikt som fäder, vår plikt som mödrar, vår plikt som bröder och systrar. Desto fler som slår näven i bordet och säger att nog är nog, desto snabbare kan vi återfå ett svenskt och fridfullt folkhem.

Låt inte Daniels minne falla i glömska.


Hjälp till med att säkerställa den årliga minnesstunden för Daniel Wretström

Att arrangera ett så pass stort arrangemang som minnesstunden för Daniel är kostar pengar. De två tidigare åren har pengar till minnesstunden tagits ur privata plånböcker. Så ska inte en ideell rörelse fungera, meningen med Salemfonden är att samla in pengar för att finansiera den årligen återkommande minnesstunden. Därför uppmanas ALLA att skänka pengar till Salemfonden. Såväl organisationer, partier som privatpersoner. pengarna kommer oavkortat att användas i syfte att upplysa om allt kring det bestialiska mordet på Daniel. Pengarna kommer att användas till att trycka flygblad, införskaffa utrustning etcetera. Varenda krona som samlas in till Salemfonden kommer till användning. Inget bidrag är för litet, inget bidrag är för stort.

”Om alla andra skänker pengar, så behövs inte mitt bidrag”
Ingenting kan vara mer fel. Det handlar inte längre om att stillasittande se på hur andra människor lägger ner sin själ i arbete och kryper på sina knän för kampen. Det är hög tid att ALLA patrioter drar sitt strå till stacken och hjälper till. Mordet på Daniel innebar inte endast att Daniel dog, mordet innebar att den nationella frihetskampen fick en kniv huggen i halsen. Den nationella rörelsen hade, precis som Daniel, dött om vi inte hade samlats och enats och reagerat mot behandlingen av svenskar.

Gå ihop med alla Du känner och samla gemensamt ihop pengar bland din umgängeskrets och sätt in erat bidrag gemensamt till angivet postgiro så undgår ni att betala posten 25kr vardera för varje enskilt bidrag.

Alla nationella organisationer och partier värda namnet ska villkorslöst ge ett bidrag i partiets eller organisationens namn. Det är skamligt och bedrövligt annars.

Salemfonden
Box 365
114 79 STOCKHOLM

kontakt

Postgiro: 451 83 85-2 betalningsmottagare GK. Märk talongen med ”Salemfonden”.


Klicka här för att se länkar till de som har gett salemfonden sitt stöd

Se film ifrån förra årets minnesmarsch i Salem [ Klicka här ]

"Daniel Wretströms eftermäle" är en minnesskiva tillägnad Daniel där en del av vinstengår till Salemfonden. Beställ skivan från Nordiska förlaget.

En av låtarna på skivan spelades även på minnesstunden för Daniel som hölls en vecka efter mordet.Låten, som heter Till minne av Daniel Wretström, kan du lyssna på genom att [ klicka här ]

Om ni vill länka till Salemfonden, använd då gärna någon av våra banners som du kan hitta genom att [ klicka här ]

 


 

> Sitemap