Hellenic France Polsk Russian Italy Slovak Español Belarus

Esti Dutch English Deutch Dansk Soumi Norska Svenska
 


Etablissemangets roll

En vecka innan mordet ägde rum lovade Göran Persson, Mona Sahlin och Thomas Bodström att de skulle krossa patriotismen. "Vi ska krossa dem" skrev de gemensamt i Expressen. Innan politikers hot hetsade massmedia mot patrioter genom att hänga ut patrioter med namn och bild. Genom att utmåla svenskar med politiskt inkorrekta åsikter som demoner och intensiva hetskampanjer i media har våld mot svenskar legitimerats.

Svenskar med regimkritiska åsikter är bevisligen fredlösa. Vem som helst får begå vilket brott som helst gentemot en svensk som opponerar sig mot den svenskfientliga politiken, utan att straffas för sin handling. Det svenska samhällets makthavare räds en folkopinion, därför demoniseras patrioter. De gör allt i sin makt för att kväva regimkritiska yttranden att komma ut till en bred publik. Politiker och media framställer regimkritiker som psykopater och rena idioter. Ett tydligt exempel på detta är hur Daniel framställdes i media och hur hans mördare framställdes. Daniel, nämndes aldrig vid namn. Han benämndes aldrig som ett offer. Mordet på Daniel var inget mord enligt massmedia, det var en dödsmisshandel.

Invandraren som knivhögg Daniel glorifieras och utmålas som en elitidrottsman. Följande rader gick att läsa i media om Daniels mördare: "Han började en ny gymnasielinje, var bäst i klassen… …snäll och omtänksam… …en trevlig och lågmäld pojke… …ynglingen är född och uppvuxen i Sverige och var fram till nyligen elitidrottsman… …han har varit mycket framgångsrik i en lagidrott, togs ut i landslaget och deltog i VM". Daniel omnämns som 17-åringen, skinnskallen, nazisten. Media framställer mördaren som en skötsam ung man som råkat att mörda en nazist. De försöker vända resonemanget och göra mordet acceptabelt och förståligt eftersom Daniel trots allt var en "nazist".

Efter dråpet i Skogås var tidningarna fyllda med sentimintala hyllningsartiklar om den döda Salih Uzel. Hans far var på förstasidorna och visade upp bilder på sin son för det svenska folket. Regeringen har instiftat ett pris till Uzels minne. På Uzels minnesstund deltog näst intill uteslutande politiker. Runt en utvidgad blodfläck samlades politikereliten för att sörja en invandrare. Politiker höll tal till den dödes minne. Media skrev följetonger om hjälten Uzel.

När förundersökningen mot den unge svensk som dräpt Uzel pågick som bäst framkom det att dråpet inte hade några rasistiska motiv. De poliser som arbetade med förundersökningen slog fast att dråpet var att tolka som ett beslut fattat i stridens hetta. Att den unge svensken fruktade för sitt och sin flickväns liv när han dräpte Uzel. När media och politiker hörde att polismännen sett sanningen i fallet utlöstes en krigsreaktion hos dem. Media krävde att utredningsgruppen omedelbart ska bytas ut. För poliserna var även de "nazister". Politiker stod på kö för att kräva polisernas avgång. Raskt byttes utredarna ut och nya nickedockor tillsattes, de kom snabbt fram till att dråpet var ett dråp i "nazismens" namn. Salih Uzel var återigen helgonförklarad och den unge svensken djävulen själv.

När en afrikan, bosatt i Norge, förblödde efter ett slagsmål rann tårarna på nytt nedför media och politikers kinder. En aldrig sinande ström av tårar fuktade ner det svenska etablissemanget. Sveriges statsminister Göran Persson skickade blommor och kondoleanser till afrikanens familj. Politiker efter politiker fördömde mordet i Norge. Ingen politiker har fördömt mordet på Daniel. På Daniels minneshögtid infann sig inga politiker. Ingen politiker har ägnat en tanke åt Daniel.

Daniel mördades 17 år ung med hela sitt liv framför sig. Hans brott var att han hyste en annan politisk åsikt än vad som är accepterat av makthavarna. Deras verktyg lynchade Daniel. I maktens korridor skrattade makthavarna och gnuggade sina händer i förtjusning över mordet. Det är allas våran uppgift att minnas Daniel och påminna andra i våran omgivning att minnas honom. Daniel är inte mindre död för att åren går, vi får inte ett bättre samhällsklimat för att åren går. Minnet av Daniel lever så länge vi håller det levande.

I en nation där landets bästa söner och döttrar fängslas och mördas för sina förmenandens skull, i en nation där politiker som är satta för att arbeta för svenskarnas bästa förråder sitt eget folk väcks en vilja om förändring till liv. Den hycklande förtryckarregimen hotas av sanningen som strävsamt försöks att undanhållas för folket till varje pris. I de hårdaste tider av förtryck fostras män och kvinnor till hårda kämpar. När folket åsidosätts för giriga politikers onda intentioner uppstår förakt mot styrelsesättet. När folket försöker att frigöra sin hals från att kvävas av främmande händer förklaras de fredlösa och beskrivs som ett hot mot styrelsesättet – demokratin.

Vad är det för demokrati och samhälle, som folket ska känna ansvar till? Vad är det för demokrati, vad är det för samhälle, som skickar sitt folk till döden? Vad är det för demokrati som fängslar medborgare med regimkritiska åsikter? Vad det är för demokrati som skymfar och våldför sig på nationens döttrar? Vad är det för demokrati som spottar oss svenskar i ansiktet dag efter dag? Vad är det för demokrati vi ska värna? Bara en idiot kan känna samhörighet med denna hycklande demokrati och värna om sin bödel.

Vi glömmer inte våra stupade martyrer. Vi ska minnas och hedra dem tills vi själva faller ner och lämnar över ansvaret till fränder. Det är våran skyldighet att återvända till den plats där rättvisan lynchades, till den plats där våld mot svenskar legitimerades. Framförallt så är det våran rättighet att återvända. Det finns inget som kan stoppa oss från att hedra en mördad svensk, det finns inget stöd i någon lag som hindrar oss att samlas i Salem för att minnas Daniel. Till den tragikens plats ska vi återvända – varje år.


Se film ifrån årets minnesmarsch i Salem [ Klicka här ]

"Daniel Wretströms eftermäle" är en minnesskiva tillägnad Daniel där en del av vinsten går till Salemfonden. Beställ skivan från Nordiska förlaget.

En av låtarna på skivan spelades även på minnesstunden för Daniel som hölls en vecka efter mordet. Låten, som heter Till minne av Daniel Wretström, kan du lyssna på genom att [ klicka här ]

Om ni vill länka till Salemfonden, använd då gärna någon av våra banners som du kan hitta genom att [ klicka här ]

 


 

Sitemap