Information
 

Sprid ordet inför ...
Salemmanifestation...
Salemfonden inform...
Offer för svenskfi...
Film från Salemman...
James mördades bak...
Bred protest mot d...
Salemmanifestation...
Slutspurt i inform...
Tillstånd klart...
[Arkiv]

2000
2001
2002
2003
2004
 

Minnesfonden
Mordet
Personen Daniel
Minnet hålls vid liv
De rättsliga efterspelen
Informationskampanjer
Etablissemangets roll
 

Filmer
Bakgrundsbilder
Bilder från tidigare år
 

English
Deutch
 
Verkningslösa planer från AFA - [2004-12-08]
Idag offentliggjorde AFA sina planer för att försöka störa den årliga folkprotesten mot det svenskfientliga våldet i Salem. Planen som AFA har offentliggjort går ut på att försöka störa den kommunala pendeltågstrafiken mot Rönninge genom att samlas på T-centralen klockan 14:00 i en olaglig ockupation.

Anledningen till att anarkistsekten AFA går ut öppet med sina planer är inte att de vill sluta upp med hemlighetsmakeriet utan att de insett att de är för få för att kunna hota Salemmanifestationen, trots att de enligt egen utsago samlat hela Skandinavien. Planen är motsägelsefull och det märks inte att det tagit AFA flera månader av planering och förberedelser. Offentliggörandet är nog det effektivaste med planen då de tror att det ska skrämma bort deltagare. För någon reell nytta på plats lär de inte åstadkomma.

Salemfonden arrangerar manifestationen under den gällande lagstiftningen. För att arrangemanget skall gå smidigt till sker en kontinuerlig dialog med polisen. Det gäller även transporten till och från Rönninge station. Från både polisiärt håll och från Salemfondens håll finns det en säkerhet som gör att eventuella sabotörer inte kommer att lyckas med sina planer. De svenskfientliga har misslyckats varje år och kommer att göra det även på lördag.

Det som är värt att tänka på, som gäller vid alla likartade arrangemang, är att inte resa ensamma eller i mindre grupper. Någon av Salemfonden utlyst samlingsplats vid T-centralen finns inte, samlingsplatsen är Rönninge station klockan 16:00.


Väl mött i Salem på lördag.
Sitemap