found capture at 20160416165248 Sitemap Salemfonden efterlyser ansökningar ifrån nationalister med erfarenhet av slagverk. Ansökningar handhas av gruppchefen som kommer ta ut gruppen. Utöver de platser som måste fyllas så önskas även reserver som kan hoppa in om så behövs.