found capture at 20160416165248 Sitemap Tony Bamber är den siste talaren att offentliggöras inför årets manifestation Bamber är 54 år, från England och han kommer som representant för det nationella partiet BNP (British National Party).

Tony Bamber
Bamber har tidigare varit föreläsare på deltid i ämnena politik och ekonomi på University of Central Lancashire i Preston. I år har han varit aktuell då han friades från ett åtal i domstol efter en anti-drogkampanj som han varit initiativtagare till.